Skip to content
Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Rosval

Op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten/orders, opdrachtbevestigingen en/of overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie, zoals laatstelijk door de Vereniging FME-CWM gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Den Haag op 16 april 2010 onder nr. 29/2010. Op deze pagina treft u een exemplaar aan van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden

General Conditions

Algemene inkoopvoorwaarden